Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010

Δείτε με προσοχή ! Έχουμε συνθέσει ένα πάζλ αποδείξεων που σιγά σιγά θα σας αποκαλύψουμε.

 Δείτε με προσοχή με στοιχεία τι μας κρύβουν τόσα χρόνια και που αποσκοπεί το σύστημα !
 Έχουμε συνθέσει ένα πάζλ αποδείξεων που σιγά σιγά θα σας αποκαλύψουμε.