Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016

Διεθνές συνέδριο για την παιδεία του κινηματογράφου


Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης διοργανώνει το συνέδριο με θέμα «Ανιχνεύοντας την Κινηματογραφική Παιδεία σε Διακρατικό επίπεδο // Ελλάδα – Πολωνία – Ουγγαρία» στο πλαίσιο του...
ευρωπαϊκού προγράμματος EUforia – Creative Europe MEDIA το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016, στην αίθουσα Παύλος Ζάννας του ΟΛΥΜΠΙΟΝ (πλ. Αριστοτέλους 10, τηλ. 2310-378400). Το συνέδριο διοργανώνεται σε συνεργασία με τους φορείς Spoleczna Akademia Nauk (Πολωνία) και Laterna Magica (Ουγγαρία).  
 Το Συνέδριο εγκαινιάζει το πρόγραμμα πολλαπλών δράσεων Κινηματογραφικές Διαδρομές το οποίο θα υλοποιηθεί από το Μουσείο Κινηματογράφου – Ταινιοθήκη Θεσσαλονίκης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.   
 Στόχος του προγράμματος είναι η ανάδειξη της κινηματογραφικής παιδείας στην εκπαίδευση και η αξιοποίηση του κινηματογράφου ως παιδευτικού εργαλείου, που όχι μόνο μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση της σχολικής ύλης αλλά και στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, στην κοινωνική και αισθητική καλλιέργεια του μαθητή. Το συνέδριο, παρουσιάζοντας τις στρατηγικές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οπτικοακουστική παιδεία, τη στάση των επίσημων κρατικών φορέων, τις ακαδημαϊκές οπτικές επί του θέματος και τέλος τις πρακτικές εφαρμογές του, επιχειρεί να:   
- Διερευνήσει τη σύγχρονη πραγματικότητα σε σχέση με τη θέση της Κινηματογραφικής Παιδείας στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας, της Πολωνίας και της Ουγγαρίας.   
- Διεξάγει διάλογο σχετικά με τις θεσμικές αλλαγές που θα επέτρεπαν την αξιοποίηση της Κινηματογραφικής Παιδείας και την ενσωμάτωσή της στο επίσημο πρόγραμμα σπουδών του Υπουργείου Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης.   
 Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να ενημερωθούν, να ανταλλάξουν απόψεις, να αλληλεπιδράσουν και να δημιουργήσουν δίκτυα συνεργασίας ειδικότερα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, ακαδημαϊκούς και ερευνητές, σε κρατικούς λειτουργούς με ενασχόληση στον τομέα του πολιτισμού και της εκπαίδευσης και σε ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον χώρο του κινηματογράφου.
Πηγή