Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016

Γιατί τρέμουν τον Μελχισεδέκ και αποκρύπτουν πάση θυσία την ύπαρξη του

Του Γιώργου Παπαγεωργίου 

 Ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει καν το όνομα του αγενεαλόγητου, «απάτωρ και αμήτωρ» Μελχισεδέκ του πιο μυστήριου πρόσωπο που αναφέρετε μέσα στην Αγία Γραφή.  
 Σύμφωνα με την Γένεση έχει καταγωγή από την Ιερουσαλήμ και μάλιστα είναι ιερέας των Ελγιών - Λέξη που παραπέμπει στα Ελ γήινων όντων. Τα πρώτα δηλαδή Ελ-όγα όντα που κατοίκισαν τον πλανήτη μας. 
 Ο Μέγας Αθανάσιος αποκαλύπτει την...
ελληνική καταγωγή του Μελχισεδέκ, όπου με την ανθρώπινη υπόσταση του ευλόγησε τον Αβραάμ! 
 Όταν ο Αβραάμ επέστρεφε από την νικηφόρο εκστρατεία του εναντίον του Χοδολλογόμαρ, βασιλέως του Ελάμ, ετίμησε με δώρα τον Μελχισεδέκ, ο οποίος του προσέφερε ψωμί και κρασί, ενώ στην συνέχεια τον ευλόγησε. Είναι παράδοξον το γεγονός, ότι περί του προσώπου αυτού θρυλούνται πολλά., αφού η Αγία Γραφή δεν αναφέρει τίποτε άλλο διαφωτιστικό για την ζωή του Μελχισεδέκ, που θεωρείται προδρομική μορφή του Μεσσία και η Εκκλησία μας τον τιμά την Κυριακή των Προπατόρων.

Μέσα στο «Λεξικόν των Αγίων Γραφών, του Γ. Κωνσταντίνου (1) διαβάζουμε:  

ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ, βασιλεύς δικαιοσύνης ην δε βασιλεύς της Σαλήμ και ιερεύς του Υψίστου, ότε ηυλόγησε τον Αβραάμ, και έλαβε παρ' αυτού δέκατα (Γέν. ιδ', 18 —20. βρ. ζ', 1—3)• ή αγία Γραφή όλως σιγώσα τον τε πα¬τέρα, την μητέρα, την γέννησιν και την γενεαλογίαν αυτού, ως και τον θάνατον, παρίστησι τούτον άνευ μεν προκατόχου και διαδόχου, βασιλέα δε και ιερέα υπό του Θεού ορισθέντα, δήλα δη σα¬φή τύπον του Ιησού Χριστού, όντος «βασιλέως και ιερέως κατά την τάξιν Μελχισεδέκ» δήλα δη άνευ μεν προκατόχου και διαδόχου, αείποτε δε βασιλεύοντος και ιερατεύοντος, και ουχί κατά την τάξιν Ααρών, γνωστού βίου, καταγωγής, θανάτου και διαδοχής. (Ψαλμ.ρι', ή ρθ΄ρθ',4.Έβρ.ζ',11).

«Ει μεν ουν τελείωσις δια της Λευϊτικής ιεροσύνης ην ο λαός γαρ επ' αυτή νενομοθέτητο τις έτι χρεία κατά την τάξιν Μελχισεδέκ έτερον ανίστασθαι ιερέα και ου κατά την τάξιν λέγεσθαι; Μετατιθεμένης γαρ της ιεροσύνης εξ’ ανάγκης και νόμου μετάθεσις γίνεται. Εφ ον γαρ λέγεται ταύτα, φυλής ετέρας μετέσχηκεν, αφ’ ης ουδείς προσέσχηκε τω θυσιαστηρίω. Πρόδηλον γαρ ότι εξ Ιούδα ανατέταλκεν ο Κύριος ημών, εις ην φυλήν ουδέν περί ιεροσύνης Μωϋσής ελάλησε»

Είναι το αρχικό κείμενο στην κατά Εβραίους επιστολή του Απόστολου Παύλου και η απλή μετάφρασή του, έχει ως εξής: 

«Αν η Λευιτική ιεροσύνη οδηγούσε στην τελειότητα – γιατί από τον νόμο αυτή η ιεροσύνη δόθηκε στον λαό – ποια ανάγκη υπήρχε να εμφανιστεί νέο είδος ιεροσύνης όπως εκείνης του Μελχισεδέκ; Δεν αρκούσε η ιεροσύνη από τη γενιά του Ααρών; Όταν όμως αλλάζει ο φορέας της ιεροσύνης, τότε αναγκαστικά αλλάζει και ο νόμος. Και ο Κύριός μας, για τον οποίον λέγονται τα παραπάνω ανήκε σε άλλη φυλή…» ! 

Από αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε ότι, οι σημερινοί Εβραίοι, δεν μπορούν να δεχθούν πως η δικιά τους ιεροσύνη απέτυχε και έχει έρθει η ώρα να επέμβει ο Μελχισεδέκ, δηλαδή ένας Έλληνας, για να αλλάξει τον "Νόμο" και όταν λέμε "Νόμο" στην θρησκεία μιλάμε πάντα για τον Μωσαϊκό νόμο διότι ταυτόχρονα θα αλλάξει και ο φορέας που θα ελέγχει την τήρηση του νέου νόμου. Δηλαδή με λίγα λόγια οι Εβραίοι θα σταματήσουν να είναι ο περιούσιος λαός. 

Μήπως αυτό εξηγεί και τον οικονομικό στραγγαλισμό της Ελλάδος και μόνο από τα Εβραϊκών συμφερόντων όργανα (ΔΝΤ, Ε.Ε, ΝΑΤΟ κτλ) 

Οψόμεθα διότι όπως έχουμε γράψει από της 2 Ιανουαρίου του 2015 -  Το Τάγμα του Μελχισεδέκ είναι εδώ έτοιμο να ξεκλειδώσει - Αυτό που περιμένατε όλοι ήρθε. (Διαβάστε το σχετικό άρθρο ΕΔΩ)