Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

REUTERS: Brexit 53.7% Remain: 46.3%

Όπως μεταδίδει το REUTERS 

 LATEST OFFICAL: 
Leave: 53.7%, 
Remain: 46.3% 
10 of 382 reporting 
3:17 AM