Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016

Η δύναμη της Προσευχής μας.

Του Γιώργου Παπαγεωργίου 

 Γιατί πρέπει να προσευχόμαστε και ας ξέρει ο Πατέρας μας ποιες είναι οι ανάγκες μας αναρωτηθήκατε ποτέ; 
 Η προσευχή δεν είναι μαγική! Ο Πατέρας μας ξέρει ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες μας, την στιγμή που εμείς δημιουργούμε μέσα στο μυαλό μας και την φαντασία μας άχρηστες ανάγκες. Η πίστη όμως στην υπέρτατη αόρατη δύναμη του δημιουργού μας μας βάζει σε δοκιμασίες, δοκιμασίες όμως χωρίς στερήσεις δεν γίνονται! Γιαυτό και θα πρέπει μέσα μας βαθιά να αφήνουμε εκείνον να αποφασίζει για μας και να μη ζητάμε τίποτα από εκείνον παρά μόνο να...
επικαλούμαστε να μας δίνει μόνο δύναμη για να φέρουμε εις πέρας τις δοκιμασίες που εκείνος ο ίδιος επιλέγει για μας. 
 Όσο πιο πολλές και σκληρές είναι οι δοκιμασίες που μας δίνει να περάσουμε τόσο πιο ψηλά θα είναι η θέση μας μετά. Αυτό θα το δείτε από την ηρεμία που θα κατακλύσει την ψυχή σας, μετά το τέλος κάθε δοκιμασίας! Μια πραότητα, μια γαλήνη πρωτόγνωρη θα σας κατακλύσει. 
 Στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο συναντούμε το γνωστό μας Πάτερ Ημών, όσο παιδικό η όσο απλό μπορεί να σας ακούγετε, η στιχομυθία αυτή και μόνο με την αξία που έχει αποκτήσει μέσα από το πέρασμα των αιώνων, έχει την δικιά της αξία! Ας αρχίσουμε και ας τελειώσουμε την μέρα μας με αυτή την ταπεινή προσευχή αρκεί, με αυτό θα δείξουμε σε εκείνον ότι δεν τον ξεχνάμε, αυτό του φτάνει. Όπως λέει και ο Ματθαίος δεν χρειάζονται πολλά! Απλά ταπεινά κλεισμενοι μέσα στο δωμάτιο μας αρκεί εκείνος βλέπεις και ξέρει πιο καλά από εμάς. 
 Η Προσευχή έχει δύναμη, γιατί δυναμώνει εμάς που επικαλούμαστε τον δημιουργό, του δείχνουμε με τον ταπεινό αυτό τρόπο ότι δεν τον ξεχνάμε και τον έχουμε ως οδηγό στην καθημερινότητα μας. Η πίστη μας τελικά είναι αυτή που μας κάνει δυνατούς, όσο πιο βαθιά τόσο μεγαλύτερη η δύναμη που πηγάζει από μέσα μας. 
 Και μη κάνετε το πιο βασικό λάθος να προσεύχεστε για υλικά αγαθά, χρήματα και αντικείμενα αυτά δεν είναι για μας, ανήκουν αλλού.                

 Προσευχόμενοι δὲ μὴ βαττολογήσητε ὥσπερ οἱ ἐθνικοί· δοκοῦσι γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν εἰσακουσθήσονται. Ματθ. 6,7                 
 Οταν δε προσεύχεσθε, μη πολυλογείτε και φλυαρείτε, χωρίς να παρακολουθείτε και να καταλαβαίνετε αυτά που λέτε, όπως κάνουν οι εθνικοί· διότι αυτοί φαντάζονται ότι θα εισακουσθούν με ένα τρόπον μαγικό χάρις εις την πολυλογία των. Ματθ. 6,8          
 μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς· οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν. Ματθ. 6,8                 
 Μη ομοιάσετε λοιπόν με αυτούς· διότι ο Πατήρ σας γνωρίζει από ποιά πράγματα έχετε ανάγκην, πριν του τα ζητήσετε. Ματθ. 6,9          
 οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς· Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς· ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· Ματθ. 6,9    ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς· Ματθ. 6,10  τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· Ματθ. 6,11  καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· Ματθ. 6,12     καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν. Ματθ. 6,13