Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016

Το Παγκράτιο η αρχραία ελληνική πολεμική τέχνη τώρα διδάσκετε στην περιοχή του Ελληνικού.

 Το Παγκράτιο αποτελεί την γνώση μιας ολοκληρωμένης Αρχαίας Ελληνικής πολεμικής τέχνης, που προάγει την φυσική κατάσταση του ασκούμενου, τον διδάσκει να αμύνεται αλλά και παράλληλα τον μαθαίνει να έχει αυτοπεποίθηση και "γνώθι σ΄αυτόν" 
 Το παγκράτιο θεωρείται η πιο ολοκληρωμένη πολεμική τέχνη για αυτοάμυνα. 
 Τώρα ήρθε ένα γυμναστήριο στο Ελληνικό Ιασωνίδου 31 που σας διδάσκει το Παγκράτιο όπως ακριβός πρέπει! 
 Ο Σταμάτης Ανδριόπουλος διδάσκαλος της τέχνης του Παγκρατίου, μεταλαμπαδεύει την γνώση της Αρχαίας ελληνικής τέχνης, με....
ένα μοναδικό τρόπο σε όλες τις ηλικίες.
 Ιασωνίδου 31, Ελληνικό,    
 Τηλ : 2109619214