Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016

Mobile εφαρμογές για την επίλυση προβλημάτων του δήμου Θεσσαλονίκης


Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διαθέτει από σήμερα, ελεύθερα, δύο εφαρμογές για κινητές συσκευές (smartphones, tablets κ.τλ.) που αφορούν τη χρήση της υπάρχουσας ψηφιακής υπηρεσίας «Βελτιώνω την πόλη μου».  
 Η υπηρεσία «Βελτιώνω την πόλη μου» έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με την INFALIA, εταιρεία τεχνοβλαστό του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΚΕΤΑ) και την INTELSPACE, εταιρεία τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πρόκειται ουσιαστικά για μια διαδικτυακή πλατφόρμα υποβολής αιτημάτων – παρατηρήσεων πολιτών, τα οποία και προωθούνται προς επίλυση στις Τεχνικές Υπηρεσίες και η οποία λειτουργεί ήδη με μεγάλη επιτυχία, έχοντας τύχει θερμής υποδοχής. Η υπηρεσία παρέχει στον πολίτη τη δυνατότητα...
παρακολούθησης της εξέλιξης του αιτήματός του και τον ενημερώνει για κάθε αλλαγή στην κατάσταση που αφορά την πρόοδο επίλυσής του. Παράλληλα, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν ένα αίτημα, προκειμένου να αναδείξουν τη σημαντικότητά του και έτσι, να δοθεί προτεραιότητα στην αντιμετώπισή του.   
 «Η διάθεση των mobile εφαρμογών της υπηρεσίας ‘’Βελτιώνω την πόλη μου’’ αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας του Δήμου Θεσσαλονίκης για αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων προς όφελος του πολίτη και αποτελεί καλό παράδειγμα εξωστρέφειας και αποδοτικής συνεργασίας του φορέα με αναδυόμενες εταιρείες - τεχνοβλαστούς της πόλης» τονίζει από την πλευρά του ο chief digital officer του Δήμου, Μπάμπης Τσιτλακίδης.   
 Οι εφαρμογές διατίθενται για λειτουργικά συστήματα iOS και Android και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις κατεβάσουν από τους παρακάτω σχετικούς συνδέσμους:   
• https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infalia.imc.thess  
• https://itunes.apple.com/us/app/improve-my-city-thessaloniki/id1067808924?mt=8  
Η διαδικτυακή έκδοση της υπηρεσίας είναι διαθέσιμη στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: http://opengov.thessaloniki.gr/imc
Πηγή