Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2016

Deutsche Bank: Ο μόνος τρόπος για να διορθωθεί η οικονομία είναι η χρηματιστηριακή «κατάρρευση»

 Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα σταθερού εισοδήματος της Deutsche Bank, υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να λυθεί το αίνιγμα της οικονομικής ανάκαμψης.  
 Ουσιαστικά, ερευνητική ομάδα σταθερού εισοδήματος της Deutsche Bank υποστηρίζει ότι πολλά από τα ζητήματα που αντιμετωπίζει το χρηματοπιστωτικό σύστημα προέρχονται από τις κεντρικές τράπεζες χρησιμοποιούν που επιβάλουν περικοπές των επιτοκίων, αγορές περιουσιακών στοιχείων, καθώς και άλλα μέτρα νομισματικής πολιτικής για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης που δεν αποδίδουν τελικά. 
 Η ομάδα πιστεύει ότι...
αυτό έχει φτάσει στα όριά της την οικονομία και ότι έχουμε εισέλθει σε μια περίοδο «χρηματοοικονομικής καταστολής», στην οποία οι τιμές διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα και η οικονομική ανάπτυξη είναι περιορισμένη.
 Ο μόνος τρόπος για την επανεκκίνηση της παγκόσμιας οικονομίας είναι η πλήρη κατάρρευση του Παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, sell-off.