Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2017

Εκλογές Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά ψηφίζουμε για το Δ.Σ τον Παναγιώτη Ζεϊμπέογλου

Την Κυριακή 10 και τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου στις εκλογές του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά ψηφίζουμε για το Δ.Σ τον Παναγιώτη Ζεϊμπέογλου για μια στιβαρή παρουσία